Program təminatı müəssisə və təşkilatlarda kadr üzrə məlumatların aparılmasının avtomatlaşdırılmasi, məhz kadr üzrə sənədləşmənin aparılması, müəssisənin idarəetmə strukturu, ştat cədvəli, əməkdaşlarin şəxsi kartları kartotekası, ezamiyyət kartları, iş vaxtının uçotu tabeli maaş hesablama, maaş artırılma və azalması, tibbi sığorta məlumatları, standart hesabat formalarının hazırlanması, məlumat kitabçası üçün nəzərdə tutulan bir sistemdir.
Proqram çox funksional olub, personllaırın işə davamiyyətini stimullaşdırmaq və əmək haqqlarının düzgün hesablanmasını təmin etmak üçün hazırlanmışdır. Proqram funnksional xüsusiyyətləri aşğıdakı kimidir:
 • Proqramın səlahiyyətləndirmə xüsusiyyəti sayəsində birdən çox istifadəçi ya da qruplara səlahiyyət verə bilər ya da məhdudlaşdırıla bilər.
 • Proqramın məlumatları avtomatik ehtiyatlama xüsusiyyəti sayəsində, hər hansı bir qəza meydana gəldikdə ehtiyatlardan istifadə edilərək məlumat geri qaytarıla bilər.
 • Giriş çıxışlara əllə müdaxilə edilməsi vəziyyətində, əllə müdaxilə edən istifadəçi təsbit edilə bilər.
 • Qruplaşdırıldırma xüsusiyyəti sayəsində, personal hesabatları müəssisə və hissə kimi başlıqlar altında detallı olaraq alına bilər.
 • Firmanızda birdən çox cihaz istifadəsində, istəndiyində personalların hansı cihazdan daxil olduğunu və hansı cihazdan çıxış etdiyi məlumatı alına bilər.
 • Proqram hesabatlarında, gec gəlmə, erkən çıxma kimi əskik işlərin ümumi cəmi müddətləri də görülə bilər.
 • Maaş, avans, vs. əməliyyatlar müəyyən bir (%) ilə dəyişdirilə bilər.
 • Proqram internetə bağlı bir kompüterə qurulduğu təqdirdə 5 dəqiqə içərisində çağırış mərkəzindəki dəstək mütəxəssisimizdən xidmət ala bilər.
 • Proqramda birdən çox firma , müəssisə, hissə vs. açıla bilər.
 • Bütün hesabatlar personal, ümumi, müəssisə, hissə və firma əsasında alına bilər.
 • Elastik hesabatlama sistemi ilə proqramın içindəki standart hesabatları ala bildiyiniz kimi istəyinizə uygun formada da hesabatlar almaq mümkündür.
 • Dinamik parametr nizamları sayəsində, firmanın iş sisteminə görə proqramın infrastrukturu nizamlana bilməkdədir.
 • Ola biləcək bir iş cədvəli dəyişikliyində proqramın parametrləri dəyişdirilərək firmanın yeni iş sisteminə görə yenidən nizamlana bilməkdədir.
 • İstəndiyi zaman tarixlər arası maaş hesabatı alına bildiyi üçün o ana qədər olan işçilik ödənişi etmək mümkündür.
 • Mövcud personal hesabatı alınaraq yemək, xidmət vs. ünsürlərin hazırlanmasına köməkçi olar.
 • Çoxlu giriş çıxış sıxlığının olduğu vəziyyətlərdə dilənsə yalnız ilk giriş və son çıxış saatlarının təməl alınaraq əmək haqqı hesablana bilməsi təmin edilə bilər..
 • Personalların dəyişən iş saatlarında, iş təqvimi istifadə edilərək, personallara gündəlik və ya həftəlik olaraq iş planı edilə bilər.
 • Hesabatların hamısı Word yaxud Excelə köçürülə bilər.


Proqram təminatı aşağıdakı modullardan ibarətdir:

 1. Müəssisənin strukuturu modulu
 2. Ştat cədvəli modulu
 3. Əməkdaşların şəxsi kartları modulu
 4. Ezamiyyətlər modulu
 5. Tabel modulu
 6. Məlumat kitabçaları modulu
 7. Hesabatlar modulu
 8. Administrativ modul
 9. Axtarış modulu