"INTEGRATION"   Proqramlaşdırma Mərkəzinin hazırladığı layihələr

 

 
ONLİNE KURS SİSTEMİ

Bu layihə online tədris və online özünü yoxlama (test) sistemindən ibarətdir. Sistem tək imtahan deyil, tam şəkildə bir ONLİNE KURS kimi fəaliyyət göstərir və davamlı yenilənəcəkdir. Bu sistem həm interaktiv, həmdə multimedia ilə geniş əhatə olunmuş şəkildə nəzərdə tutulmuşdur. Burada mövzuların konspektləri, animasiyalar, simulyasiyalar, videolar, təqdimatlar, ölçmə - dəyərləndirmə modulları nəzərdə tutulmuşdur.


Performans Dəyərləndirmə Sistemi


Performansın qiymətləndirilməsi şəxslərin, vahidlərin ya da şirkətlərin performanslarının bəzi standartlara görə ya da “eyni mövqedə işləyənlərin performansları” bazasında “qiymətləndirilməsini” özündə birləşdirən bir prosesdir. Daha çox rəhbərlərin əsəs rol aldığı və “Performansın İdarəedilməsi” adı ilə də bilinən proses performansın inkişafı, təlim ehtiyaclarının təyini, karyeranın inkişafı və motivasiya sistemlərinin həyata keçirilməsi cəhətdən olduqca mühim bir məlumat toplama sistemidir.
Performans qiymətləndirmədə ən son və ən populyar yanaşmalardan biri çox qaynaqlı performans qiymətləndirmə sistemidir. Şirkətlərdə bir çox işçinin birlikdə işləməyə başlaması və onlarla əlaqəli fərqli perespektivlərdən daha əhatəli və doğru məlumat alma ehtiyacının yaranması 360 Dərəcə Performans Qiymətləndirmə sistemini ortaya çıxarmışdır.


Elektron Sənəd Dövrüyyəsi


İnformasiya texnologiyalarının hazirki inkişaf səviyyəsi, iri şirkətlər və bir sıra dövlət qurumlarında elekrton sənəd döbrüyyəsi sisteminin avtomatlaşdırılmasını stimullaşdırmışdır. Belə ki, müəssisəyə kənardan daxil olan sorğu və ya sənədlərə operativ reaksiya vermək bir ehtiyaca çevrilib. Müəssisə daxilində sənədlərin hərəkətinə nəzarətin olması və onun avtomatlaşdırılması eyni zamanda o sənədlərdən asılı olan iş prosesinin də sürətlənməsinə və ümumilikdə müəssisənin rentabelliyinin artmasına gətirib çıxarır.


Kadrların İdarə Olunması - HR


Program təminatı müəssisə və təşkilatlarda kadr üzrə məlumatların aparılmasının avtomatlaşdırılmasi, məhz kadr üzrə sənədləşmənin aparılması, müəssisənin idarəetmə strukturu, ştat cədvəli, əməkdaşlarin şəxsi kartları kartotekası, ezamiyyət kartları, iş vaxtının uçotu tabeli maaş hesablama, maaş artırılma və azalması, tibbi sığorta məlumatları, standart hesabat formalarının hazırlanması, məlumat kitabçası üçün a nəzərdə tutulan bir sistemdir.


SSM - Small Stock Manager


SSMM - Small Stock Manager vahid mərkəzdən çox böyük olmayan və satışı ədədlə həyata keçirən mağazaların idarə edilməsini həyata keçirmək üçün hazırlanmış proqram təminatıdır. SSM proqram təminatı həm kompüter, həm planşet, həmdə mobil telefonlarda istifadə etmək üçün çox sadə, interaktiv və responsiv olaraq mobil texnologiyalardan da istifadə etməklə hazırlanmışdır.


Integration - Korporativ Intranet Portal


İntranet Portal - müəssisə daxilində olan tapşırıqların, layihələrin, sənədlərin informasiyaların effektiv və sürətli idarə olunması üçün hazırlanmış bir sistemdir.


Mərkəzləşdirilmiş Xəbər Portalı


Mərkəzləşdirilmiş xəbər portalı internet üzərindən xəbər saytlarından xəbərlərin bir pəncərədən axtarılmasını, təsnifatlanmasını, oxunmasını, nəticələrlə əlaqədar təşkilata məlumat verilməsini, analiz edilməsini və arxivlənməsini təmin etmək üçün tərtib edilmişdir.