Lider idarəçilər aşağıdakı xüsusiyyətlərə sahib olmalıdır:

1) Vizion sahibi olmaq
Bir liderin ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti vizion sahibi olmasıdır. Bu xüsusiyyət onu digər insanlardan fərqli edər. Lider gələcəyi görər, gələcəkdə ola biləcək mənfiliklərə və ya imkanlara qarşı strategiya inkişaf etdirər. Bununla da kifayətlənməyib, planlarını həyata keçirər və müvəffəqiyyətli olar.

2) Çox işləmək
Gerçək bir liderin tənbəl olma ehtimalı düşünülə bilməz. Zəka bir liderdeki ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərdən biridir. Ancaq təkbaşına bu kifayət etməz. Liderin bu zəkanı istifadə etməsi lazımdır. Bunun üçün də çalışqanlıq bir liderin ən əsas xüsusiyyətlərindəndir.

3) Ağıllı işçilərlə çalışmaq
Lider idarəçi komanda işinə inanar. Ətrafındakı partnyorlarını buna görə təyin edər. Əslində meydana gətirdiyi komanda onun rəhbərlik bacarığını də ortaya qoyar. Çünki lider eyni zamanda istiqamətləndirən və kütlələri arxasınca aparmağı bacaran adamdır.

4) İşçilərə hissə vermək
Dünyada dəyişməyən ən fundamental lider, rəhbərlik qaydası, şübhəsiz, yanınızda işlətdiyiniz kəslərə işlərini öz işləri kimi mənimsətməkdir. Bunu iki yolla edərsiniz. İlk üsul işçilərə həqiqi mənada şirkətdən hissə verməkdir. Beləcə sizinlə çalışan, həqiqətən qabiliyyətli və ağıllı işçiləriniz başqa bir firmaya keçməyi düşünməz və şirkətinizin gəlir nisbəti daha çox artar. Ağıllı və qabiliyyətli bir işçi itirməyi heç bir ağıllı idarəçi istəməz.

5) İşçilərə dəyər vermək
Yuxarıda bəhs etdiyimiz ikinci dəyişməyən lider, rəhbərlik qaydası, şübhəsiz ki, yanınızda işlətdiyiniz, həqiqətən qabiliyyətli insanları itirməməkdir. Hər işçi dəyişimi əslində şirkəti ciddi zərərə uğradır. Hər yeni gələn işçi orientasiya və təlim müddətində firmanın zaman və pul itirməsinə səbəb olur.

6) Bazarın inkişafını təqib etmək
Lider hər zaman özünü inkişaf etdirməyi, səhvlərini görüb tədbirlər almağı bacara bilməlidir. Hansı sektorda və ya hansı nöqtədə olursa olsun, bu mövzuda bazar inkişafını təqib etməyən şirkət və ya idarəçilər yox olmağa məhkumdurlar.

7) Bazarın inkişafını təqib etməklə qalmayıb, bazarı şəkilləndirmək
Lider şirkət və ya lider idarəçilərin dəyişməyən ən fundamental qaydası ,şübhəsiz ki, qayda qoya bilmələridir. Lider qayda qoyar, ətrafı tətbiq edər. Çünki lider şirkət və ya idarəçi bazar və ya qrupunun tələblərini əvvəlcədən nəzərə alaraq sistemin və ya bazar inkişafının uygunluğuna görə qaydaları qoymalı və tətbiq etməlidir.

8) Fokuslanma
Dünyada şirkətlərin müvəffəqiyyət nisbətləri araşdırıldığında əldə edilən məlumatlar müəyyən bir mövzuda mütəxəssisləşmiş və özünü inkişaf etdirmiş firmaların gəlirinin daha da artdığını və risk nisbətini salaraq bazar dəyərinin yüksəldiyini göstərir.

9) Təvazökar bir həyat sürmək
Ağıllı bir idarəçi qazandığının dəyərini bilir, buna görə xərclərini planlayır. Çünki pul qazanmaq zaman və enerji tələb edir. 'Time is money', yəni zaman puldur. Bu səbəbdən ağıllı bir şirkət və idarəçi zaman istifadəsinə diqqət edər, zamanı investisiyaya çevirmə üsullarını tapar. Bütün bu səyin sonunda həyatını və xərclərini ona görə planlayar.

10) Hədəfə kilidlənmə
Lider idarəçi hədəf müəyyən edir, bu hədəfə kilidlənir və nə olursa olsun, ona çatmağı bilir. Lider hədəf müəyyən etməli və bu hədəfə çatmaq üçün strategiyalar inkişaf etdirməlidir.
Bill Gates bir lider idarəçi olaraq hədəfinə fokuslanmağı və bunun nəticəsində də o hədəfi reallaşdırmağı bacara bilmişdir. Çox kiçik yaşda bir hədəf təyin etmiş və bu hədəfinə çatmaq üçün nə lazımdırsa etmişdir. Hədəfə kilidlənməyi bacara bilmişdir.

11) Adamları tanıma
Liderin ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti kütlələri öz arxasınca apara bilməsidir. Bunu edə bilmək asan bir üstünlük deyil. Bunu edə bilmək üçün qrupunuzda inam yaratmalı və idarə edə bilməlisiniz. Bunun üçün nəyi və kimi idarə etdiyinizini yaxşı bilməlisiniz.
Yuxarıda bir neçə maddəylə yekunlaşdırdığımız liderlik xüsusiyyətlərini ,əlbəttə ,bu qədərlə məhdudlaşdıra bilmərik . Bu sahədə ciddi analiz və işlər davam edir. Ancaq bilinməsi lazım olan ən təməl həqiqət ,şübhəsiz, bu insanların özlərinə olan inanclarıdır. Yəni, bir işi bacaracaqlarına əvvəl özlərini ,sonra da qruplarını inandırmalıdırlar ...